Rekommenderade böcker för studenter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 265-266

Fråga: Vilka böcker rekommenderar du oss att läsa och memorera? Vilka böcker avråder du oss från?

Svar: Den frågan kan bara ställas till en person som har läst hela världens böcker varefter han vet vad som ska och inte ska läsas, vilket är bortom min förmåga. Dock är Qur’ânen den viktigaste boken att memorera och begrunda. Memorera Qur’ânen, förstå den, praktisera den och uppför dig utifrån den. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktär var Qur’ânen. Qur’ânen uppenbarades för att människan ska begrunda den:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.”1

Följeslagarna passerade inte tio verser förrän de förstått dem, lärt sig dem och praktiserat dem. De sade att de lärde sig Qur’ânen, kunskap och handling samtidigt.

Därefter ska du ta dig an Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska Sunnah. Visserligen finns det hadîther som inte är autentiska, men Allâh har låtit lärde klargöra det autentiska från det icke-autentiska. Du kan exempelvis memorera böcker som ”´Umdat-ul-Ahkâm” och ”Bulûgh-ul-Marâm” för att erhålla en del av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Sedan följer dogmatiska böcker såsom Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”, Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” och så vidare. Däremot måste studenten ha en lärare som han studerar under varvid denne leder honom till det han tycker är bäst.

138:29