Rekommenderad brudgåva

Det finns ingen gräns för hur stor brudgåvan kan vara då Han (ta´âlâ) säger:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا

Om ni önskar lämna en hustru och i hennes ställe ta en annan, tag då ingenting ifrån den första, även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”1

Det är däremot rekommenderat att den inte är alltför dyr. ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Överdriv inte med kvinnornas brudgåvor. Om de hade inneburit en ära i jordelivet och gudsfruktan inför Allâh skulle Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det innan er. Han gav inte mer än tolv oka (femhundra silvermynt) till någon av sina hustrur och det gavs inte mer än så till någon av hans döttrar. Måhända besväras mannen av sin kvinnas brudgåva så att han börjar hata henne och säger: ”Jag har till och med stått för repet på din fältflaska.”2

14:20

2Ibn Mâdjah (1887), an-Nasâ’î (3349), Ahmad (1/40-41), Abû Dâwûd (1799) och at-Tirmidhî fram till ”tolv oka”. at-Tirmidhî sade: ”God och autentisk.”