Reklamblad på moskédörren och i moskén

Fråga: Vad är domen för att fästa reklamblad på moskédörren?

Svar: Det är harmlöst att fästa reklamblad på moskédörren. Detsamma gäller annonsering om hittegods och borttappade saker och ting. Det är däremot inte tillåtet att hänga upp det inne i moskén. Den som ser det måste riva sönder det. Det är inte heller tillåtet att dela ut reklamblad inne i moskén. En sådan handling är en form av handelserbjudande i moskén.