Regnet som tillåter hopslagna böner

Fråga: När är det tillåtet att slå ihop bönerna i samband med regn? Hur skall regnet vara för att det skall vara tillåtet att slå ihop dem?

Svar: Det är bara tillåtet att slå ihop bönerna i samband med regn vid två fall:

1 – Att regnet blöter ned kläderna på väg till moskén. Duggregn och smått regn gills inte.

2 – Att regnet har avtagit medan vägarna till moskén är gyttjiga och leriga. Men om vägen är ren eller stenlagd och inget vatten finns på den som man måste gå i, så är det inte tillåtet att slå ihop bönerna eftersom det inte finns någon ursäkt.