Regnbönen

Publicerad: 2010-08-20
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Muqni´ (1/266-269)

 

Om marken torkar och regnet uteblir, skall människorna bege sig till bönen. Dess plats och dom är desamma som för ´Îd-bönen.

Om ledaren vill bege sig till den, tillrättavisar han människorna och befaller dem att ångra sig för synderna, lämna orättvisor, fasta, skänka välgörenhet och undvika fientlighet.

Han skall utse en dag då de går ut. De skall vara rena men inte parfymerade. Man skall gå ut ödmjukt och underkastat.

Ledaren skall ta med sig religiösa, rättfärdiga och kunniga människor. Det är även tillåtet för barnen att gå ut. Ibn Hâmid sade att det är rekommenderat.

Om Dhimmah-folket också går ut, skall de inte hindras. De skall dock inte blandas med muslimerna.

Han skall gå ut med dem och predika en enda predikan. Den skall inledas med Takbîr på samma sätt som ´Îd-predikan. Under den skall han ofta be om förlåtelse och läsa verser som befaller det.

Han skall ta upp händerna och tillbe med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön.