Regn som tillåter hopslagna böner

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/102)

Om vägar är leriga och svåra att korsa eller om gator är asfalterade som visserligen inte är leriga men översvämmade varvid den som går ut blir blöt om kläderna, skorna eller strumporna, så är situationen besvärlig överlag. Men om marken är varken lerig eller under vatten och det bara regnar, säger de lärde att regn som låter människan slippa gå till moskén är det som blöter kläder. Några enstaka regndroppar blöter inte kläder. Det är alltså regn som blöter kläder som är ett skäl att slå ihop böner, precis som i ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr med ´Asr och Maghrib med ´Ishâ’ i Madînah utom resa och regn.” De sade: ”Vad var hans syfte?” Han sade: ”Han ville inte besvära sitt samfund.”