Regn i samband med begravningen

Fråga: Har det rapporterats att regn i samband med en muslims begravning kännetecknar hans goda slut?

Svar: Aldrig. Det kännetecknar ingenting. Regnet faller när Allâh (subhânah) vill det oavsett om det är tid för en begravning eller inte.