Regn börjar med en droppe

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Man brukar säga att regn börjar med en droppe varefter det börjar ösregna. När en myndig person, man som kvinna, börjar ta lätt på saker och ting, ehuru de inte är förbjudna men inte heller rekommenderade eller föreskrivna, eskalerar de med tiden.

Regn börjar som sagt med en droppe varefter det börjar ösregna. Ni ser hur bra det stämmer in på människor. När det kommer till försköning, nöjer sig kvinnor inte med att fråga om ett förbud gäller män eller kvinnor. De går längre än så och rentav går emot bevisen som är relaterade till dem. I övrigt kan män inte beröras mindre av de bevisen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och kvinnorna som filar – kvinnorna som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”1

Vilken kvinna idag noppar inte ögonbrynen? Bara de benådade gör inte det – och de är få.

En gång såg sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en kråka med vita vingar och sade:

”Antalet kvinnor i paradiset motsvarar antalet av denna sorts kråka.”2

Vi vet ju att kråkor är vanligtvis helt svarta. Denna hadîth stämmer överens med hadîthen:

Jag såg Elden och jag såg att de flesta av dess invånare är kvinnor.”3

Hur kommer det sig? Jo, de vågar gå emot religionen och framför allt när det kommer till försköning. Denna hadîth gäller framför allt kvinnor:

Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och kvinnorna som filar – kvinnorna som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”

Denna sort är förbannad och avlägsen från Allâhs (´azza wa djall) nåd. Hur många kvinnorelaterade frågor ställs inte, och hur många pretentiösa män hjälper inte kvinnorna efterleva sina frestelser samtidigt som de går emot denna autentiska hadîth!

1al-Bukhârî (5934) och Muslim (2125).

2Ibn-ul-Athîr sade:

”Det har också sagts att den har vita ben. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) menade att få kvinnor inträder i paradiset, ty denna typ av kråka är sällsynt.” (an-Nihâyah (1/216-217))

3Muslim (2737).