Regler för att titta på kvinnan som man vill fria till

Publicerad: 2011-03-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (20)

 

För att titta på kvinnan vars hand man vill be om, gäller följande regler som bevisas av Sunnah:

1 – Att han verkligen vill gifta sig. Han skall inte ha som avsikt att titta på världens kvinnor som om det är en slavinna som han vill köpa.

2 – Att han anar starkt att hennes familj kommer att godkänna honom. Om de låter honom titta på henne, betyder de att de har godkänt honom. Detta villkor gäller om han vill titta på henne utan hennes familjs tillstånd.

3 – Att det inte sker i enrum. Han skall titta på henne i hennes familjs närvaro. Han får inte titta på henne i enrum. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”1

4 – Att han tittar på det som normalt brukar synas som ansiktet, huvudet inklusive håret, händerna, underarmarna, fötterna, delar av vaderna och liknande. Han får inte titta på något annat.

5 – Hans samtal med henne skall vara utan njutning och lust. Skillnaden mellan dem är att njutning innebär att man talar bekvämt med henne medan lusten innebär att man känner upphetsning. Det är alltså inte tillåtet att tala med kvinnan på ett njutbart sätt.

Jag har hört hur vissa talar med dessa kvinnor i flera timmar. Vissa av dem säger att de gör det för att lära känna kvinnorna och veta vad de har studerat. Ha tålamod tills ni gifter er. Sen kan ni tala dag och natt. Den här kvinnan är trots allt en främmande kvinna och att tala med en främmande kvinna är inte tillåtet.

1 at-Tirmidhî (1171).