Regeln som Mumayyi´ah vill upphäva

Vissa människor vill ändra på regeln att kollegan påverkar och att man blir som ens sällskap. De säger att de förfogar över sina hjärtan. Det stämmer inte. De förfogar varken över sina hjärtan eller över deras skiftningar. Det visste Salaf. Således månade de om sina hjärtan och sina sällskap. När en innovatör ville läsa upp en Qur’ân-vers för Muhammad bin Sîrîn, vägrade han att lyssna på honom och sade:

”Inte ens en vers.”

Muhammad bin Sîrîn var en av efterföljarnas imam. Han vägrade lyssna på en innovatör läsa något ur Qur’ânen. En annan innovatör gick bakom Imâm Mâlik och bad om att få säga en sak varpå Mâlik svarade:

”Inte ens ett halvt ord.”

Lekmännen har rätt när de säger att om inte allt tal sätter sig så sätter sig åtminstone något. Det är korrekt. Det betyder att du inte kan vara säker. Om inte allt sätter sig så sätter sig åtminstone något.