Regeln för att en person skall anse något olovligt vara lovligt

Fråga: Vilka är reglerna som en student bör känna till för att kunna säga att en viss person tillåter en synd vars förbud det råder enighet om så att han kan säga att han hädar med denna synd?

Svar: Reglerna som bevisar att han tillåter en synd är att han säger med sin mun eller sitt hjärta att den är lovlig. Det vill säga om han skriver eller säger att en viss synd är lovlig eller att minst två ärliga vittnen vittnar om att han exempelvis säger att otukt, sprit, ränta och dylikt är lovliga. I detta fall säger man att personen anser en synd vara lovlig. Det vill säga om han skriver det, säger det eller får vittnen mot sig.