Regeln för att äta självdöda djur i vatten

Fråga: Är det förbjudet att äta krokodil och flodhäst och nyttja deras skinn?

Svar: Det som lever på land och i vatten får endast ätas om det är lovligt och slaktas. Det som bara lever i vatten och dör på land är lovligt att äta om det är självdött. Det är en klar regel.