Regeln för ändrad avsikt i bönen

Fråga: Vad är domen för att ändra avsikt i bönen?

Svar: Om avsikten ändras från en bestämd bön till en annan bestämd bön eller från en obestämd bön till en bestämd bön, så är handlingen ogiltig. Men om den ändras från en bestämd bön till en obestämd bön så är den okej.

1 – Exempel på förflyttning från en begränsad bön till en annan begränsad bön är att ändra avsikt från Dhuhâ till de två rekommenderade Raka´ât till Fadjr som han vill ta igen. Personen börjar be Dhuhâ och kommer på att han inte har bett två rekommenderade Raka´ât till Fadjr varför han ändrar avsikt till två rekommenderade Raka´ât till Fadjr. Detta är ogiltigt. Ty de två rekommenderade Raka´ât till Fadjr skall avses innan bönen.

Ett annat exempel är personen som ber ´Asr och kommer på att han inte har bett Dhuhr varför han ändrar avsikt till Dhuhr. Det är inte heller giltigt eftersom en begränsad bön måste avses innan den påbörjas.

2 – Exempel på förflyttning från en obegränsad bön till en begränsad bön är personen som ber en obegränsat frivillig bön och kommer på att han inte har bett Fadjr eller de två rekommenderade Raka´ât till Fadjr varför han ändrar avsikt till någon av dem. Det är också ogiltigt.

3 – Exempel på förflyttning från en begränsad bön till en obegränsad bön är personen som ber två rekommenderade Raka´ât till Fadjr och under bönen kommer på att han redan har bett dem. I det fallet ändrar han på den första avsikten till en obestämd bön.

Ett annat exempel är personen som inleder den obligatoriska bönen på egen hand varpå en samling sluter sig till honom. För att korta bönen till två frivilliga Raka´ât ändrar han avsikt till det. Det är tillåtet eftersom han ändrade på avsikten från en bestämd bön till avsikten till en obestämd bön.

Regeln lyder på följande vis: det är ogiltigt att ändra på avsikten från en begränsad bön till en annan begränsad bön och från en obegränsad bön till en begränsad bön och giltigt att ändra på avsikten från en begränsad bön till en obegränsad bön.