Regel för lovligt skinn

Fråga: Vad finns det för regel för användning av djurskinn?

Svar: Det är välkänt att skinnet på marknaden är garvat. Enligt många lärda är garvat skinn rent ehuru det kommer från ett orent djur. Den korrekta åsikten är att det inte är rent om det kommer från ett orent djur. Det som är orent i sig blir aldrig rent om det så skulle tvättas med havsvatten.

Om skinnet kommer från ett ätbart djur utom din vetskap huruvida djuret är slaktat eller självdött, så skall du inte bry dig om det. Även om djuret är självdött eller slaktat på ett icke-islamiskt vis så är skinnet rent efter garvningen. Exempelvis finns pälsar som är vadderade med lammskinn. Ta på dig dem. De är harmlösa ehuru djuret var självdött eller slaktat på ett icke-islamiskt vis. Ty de blir rena efter garvningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje skinn som garvas blir rent.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi Maymûnahs självdöda lamm och sade:

”Tog ni inte dess skinn?” De sade: ”Allâhs sändebud! Det är självdött.” Då sade han: ”När ett skinn garvas blir det rent.”2

1Ibn Hibbân (1287).

2Muslim (366).