Referera till en sådan person

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 375

1819 – Jag sade till Ahmad:

Om en man ställer en fråga, får jag hänvisa honom till någon annan?”

Han svarade:

Ja, om denne följer och ger utslag utifrån Sunnah.”

Det sades till Ahmad:

Visserligen har han som avsikt att följa Sunnah, men ibland kan han förfela.”

Då sade Ahmad:

Vem svarar rätt på allting?”

Jag sade:

Ska denne ge utslag utifrån Mâliks åsikt?”

Han svarade:

Efterapa ingen liknande inom något.”