Referens och bistånd till innovatörer

Imâm Abûl-Qâsim Hibatullâh bin al-Hasan al-Lâlakâ’î (d. 418)

Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah, sid. 132-133

260 – al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Hamdân underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: ´Abdus-Samad bin Yazîd underrättade oss: Jag hörde Ismâ´îl at-Tûsî säga:

”´Abdullâh bin al-Mubârak sade till mig: ”Låt din sittning vara med fattiga. Jag varnar dig för att sitta med innovatörer.”

261 – al-Hasan underrättade oss: Ahmad bin Hamdân underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: ´Abdus-Samad berättade för oss: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Den som rådfrågas av en man varefter han refererar honom till en innovatör, har bedragit islam. Akta er för att gå in till innovatörer; de lockar från sanningen.”

262 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Sitt inte med en innovatör. Jag fruktar att förbannelse stiger ned över dig.”

263 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Sitt inte med en innovatör. Allâh har tillintetgjort hans handlingar och tagit ut islams ljus ur hans hjärta. Om Allâh älskar en slav låter Han hans matställe vara bra.”

264 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Lita inte på innovatören gällande din religion. Rådfråga honom inte om din sak. Sitt inte med honom. Den som sitter med en innovatör bländas av Allâh.”

265 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Allâh har änglar som söker efter studiecirklar. Titta vem du sitter med. Sitt inte med en innovatör, ty Allâh kommer inte att titta på dem. En mans hyckleri kännetecknas av att han står upp och sitter ned med en innovatör.”

266 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Själarna är samlade samlingar. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt. En Sunnî kan inte bistå en innovatör utan hyckleri.”

267 – Han sade också: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga:

”Jag träffade de bästa människorna; alla var Ahl-us-Sunnah och alla varnade för umgänge med innovatörer.”