REA under illegitima högtider

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

https://www.youtube.com/watch?v=hwy6Y6sUq_A

Fråga: Är det tillåtet att handla på rea som är förknippad med illegitima högtider eller evenemang såsom Mors dag?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Man ska inte uppmuntra och högakta innovativa högtider. Inga ekonomiska intressen ska utnyttjas i samband med dem. Handlingen innebär samarbete med dem om kallelse till nyheter. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).