Rayhânah bint Shim´ûn (radhiya Allâhu ´anhâ)

Publicerad: 2010-02-13
Författare: Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî
Källa: al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (4/309)
Dâr Sâdir, 1328

446 – Rayhânah bint Shim´ûn bin Zayd och det sägs att hon var dotter till Zayd bin ´Amr bin Qanâfah, eller Khanâfah, från stammen an-Nadhîr. Ibn Ishâq sade att hon var från Banû Quraydhah. Ibn Sa´d sade att hon hette Rayhânah bint Zayd bin ´Amr bin Khanâfah bin Shim´ûn bin Zayd från stammen an-Nadhîr. Hon var gift med en man från an-Nadhîr vid namnet al-Hakam. Ibn Ishâq sade i ”al-Kubrâ”:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade tillfångatagit henne, men hon vägrade att lämna judendomen. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick med sina följeslagare, hörde han fotsteg bakom sig och sade: ”Detta är Tha´labah bin Shu´bah som har kommit för att ge mig det glada budskapet att Rayhânah har blivit muslim”, vilket han också gjorde. Därefter erbjöd han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) henne att frigöra henne, gifta sig med henne och ta på henne slöja. Hon sade då: ”Allâhs sändebud, låt mig i stället vara din slavinna. Det är både lättare för mig och för dig.” Följaktligen gjorde han som hon ville.

Hon avled nio år innan Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bortgång och det har även sagts efter Avskedsvallfärden.

Ibn Ishâq rapporterade från al-Wâqidî via hans berättarkedja från ´Amr bin al-Hakam som sade:

”Rayhânah var gift med en man som älskade henne och hon var en vacker kvinna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillfångatog stammen Quraydhah, ställdes dem på rad framför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han lät henne stiga åt sidan. Därefter skickade han henne till Umm-ul-Mundhirs hem tills att fångarna hade avrättats och skilts från de tillfångatagna barnen och kvinnorna. Han gick då in till henne och utav sin blygsel, gömde hon sig för honom. Hon sade:

”Han kallade på mig och sade åt mig att sätta mig framför honom. Därefter gav han mig olika alternativ och jag valde Allâh och Hans sändebud. Sedan frigav han mig och gifte sig med mig.”

Hon levde med honom till dess att hon avled. Han brukade skämma bort henne och ge henne allt hon bad om. Hon avled efter att han hade återvänt från vallfärden och hon begravdes i al-Baqî´.”

Ibn Sa´d rapporterade från Muhammad bin Ka´b [al-Quradhî] som sade:

”Rayhânah hörde till Allâhs gåvor som Han hade skänkt till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon var vacker och förträfflig. Efter att hennes make hade dött, hamnade hon bland de tillfångatagna barnen och kvinnorna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav henne då olika alternativ och hon valde Islâm. Därefter frigav han henne, gifte sig med henne och satte på henne slöja. Hon var dock fruktansvärt svartsjuk på honom, vilket ledde till att han skilde sig från henne. Hon tog detta oerhört tungt och grät mycket och till följd därav tog han tillbaka henne. Sedan levde hon tillsammans med honom till dess att hon avled.”

Dessutom rapporterade han från az-Zuhrî som sade:

”Efter att han hade skilt sig från henne, var hon hos sin familj och sade: ”Ingen kommer att se mig efter honom.””