Rävkött

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/886-887)

1194 – Jag frågade min fader vad han anser om rävkött. Han svarade:

Jag tycker inte om det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ju ätning av alla rovdjur med huggtänder. Mig veterligen tillåter bara ´Atâ’ det, ty han sade:

Det är harmlöst att be i rävskinn eftersom det sonas för den.”

Det vill säga den som dödar en räv i Haram måste sona för den.