Rättvist att mannen ärver dubbelt så mycket som kvinnan

Jämställdhetens missionärer har fokuserat sig på kvinnans arv i islam och lyckats vilseleda många försumliga muslimska kvinnor. De har målat upp det som att islam prioriterar mannen före kvinnan varför han också ärver dubbelt så mycket som kvinnan. Hur kommer det sig?

Svaret är att islam låter mannen ärva dubbelt så mycket som kvinnan med all rätt. Det betyder inte att mannen är bättre än kvinnan inom samtliga sakfrågor. Inte heller betyder det att kvinnans status nedvärderas. Denna fördelning är faktiskt rättvis och opartisk.

Islam ålägger som sagt mannen att försörja familjen som består av fru och barn och andra behövande släktingar. Kvinnan är inte ens ålagd att försörja sig själv. Hon är inte ålagd att försörja sin make ehuru hon är rikare än han. Och innan hon gifter sig är det hennes familj som är ålagd att försörja henne. Är det då rättvist att den försörjda kvinnan får lika mycket som mannen som försörjer henne?

Jag tror att den rättvisa muslimska kvinnan svarar innan mannen att det inte är rättvist och att den islamiska fördelningen är rättvis. Islam behandlar såväl mannen som kvinnan rättvist och lov och pris tillkommer Allâh.