Rättvisan enligt Mu´tazilah

Fråga: En av Mu´tazilahs principer är rättvisan. Vad syftar de på?

Svar: Negerat öde.