Rättvisa samlag

Fråga: En man är gift med två unga kvinnor och de bor i samma bostad. Får han ha samlag med en av dem och oskäligt låta bli att ha det med den andra?

Svar: Båda fruarna har rätt till att maken håller dem kyska. Om han försummar en av dem, utan hänsyn till om hon är den första eller den andra, och låter bli att ha samlag med henne, så utsätter han henne tvivelsutan för svårigheter så att hon till och med kanske faller i synd. I så fall är det han som är orsaken till den. Det betyder ju att han inte är rättvis mot dem. Så som han måste vara rättvis mot dem sett till bostad och försörjning måste han även vara det när det kommer till att tillfredsställa deras behov. Annars är han orättvis.