Rätta mig om jag har fel

Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî sade:

”Jag sade till Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal: ”Jag är en prövad man. Jag har prövats med att inte berätta för dig. Jag skall berätta och rätta mig om jag har fel. Hela Qur’ânen, från början till slut, är Allâhs tal. Inget i den är skapat. Den som säger att den är skapad eller att något i den är skapat är otrogen. Den som påstår att hans uttal av Qur’ânen är skapat är otrogen Djahmî.” Han sade: ”Korrekt.”