Rätt förhållande till imamernas fel och deras meningsfränder

Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh

Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 158

Hur ska vi förhålla oss till imamernas meningsskiljaktigheter? För det första ska vi be Allâh benåda alla lärde och ursäkta dem för de felaktiga slutsatser som de dragit. För det andra ska de inte följas i sina fel. Den lärdes fel ska inte anammas, hans felaktiga uttalanden och handlingar ska inte följas. Dessutom ska alla älskas. Vi anser att den som drar en slutsats och förfelar, får en belöning, medan den som har rätt får två belöningar.

Vad beträffar den som följer deras åsikter fanatiskt och med vetskap om bevisen, så är det både klandervärt och falskt. Det är denna sort av människor som Salaf varnade högljutt för – folk som prioriterar människors åsikter framför bevisen i Qur’ânen och Sunnah.

Angående den som följer deras åsikter utav övertygelse om deras bevisning och principer, och inte till följd av fanatism, ska han varken klandras eller kritiseras för det.