Rätt beslag av andras egendomar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 125

Samurah bin Djundub (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handen ansvarar för vad den har tagit till dess att den återlämnar det.”1

Den som tar någon annans egendom med rätt i form av hyrning, pant, spekulationer, vattning eller odling, är anförtrodd den eftersom ägaren har anförtrott honom den egendomen. Så om egendomen förstörs under dennes förfogande utan missbruk eller försumlighet från hans sida, behöver han inte stå för den. Och om den förstörs på grund av slarv eller missbruk, ska han stå för den. När tidsfristen för den beslagtagna egendomen går ut, återges den till dess ägare. Detta hamnar under hadîthen:

Handen ansvarar för vad den har tagit till dess att den återlämnar det.”

1at-Tirmidhî (1266) som sade att den är god och autentisk, Abû Dâwûd (3561), Ibn Mâdjah (2400) och Ahmad (19582). Svag enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1516).