Rationella och naturliga bevis för vetskap om Allâh

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 52

Fråga: Måste man lära känna Allâh via Hans budskap och skapelser? Är människan okunnig om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) varefter hon börjar begrunda dessa budskap och därmed lär känna sin Herre?

Svar: Att vi känner Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) via Hans skapade budskap, däribland himlarna, jorden, natten, dagen, solen och månen, betyder inte att vi behöver tänka på dem för att göra det. Det går utan begrundelse också. Det är det som kallas för rationellt bevis. Att bruka dessa ting för att lära känna Allâh (ta´âlâ) utgör ett rationellt bevis. Dessförinnan finns något som kallas för naturligt bevis. Om du förskonas all extern påvärkan, lär du känna Allâh via din naturlighet. Ju mer du begriper och förstår, desto mer tro och kännedom får du om dessa budskap. Det betyder alltså inte att du var okunnig om Allâh förrän du började tänka på dessa budskap. Du vet själv att det inte är meningen med det begreppet.