Râtibah efter fredagsbönen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Ni´mat-ul-Islâm”

 

Fråga: Är det Sunnah att be två Raka´at efter fredagsbönen och tillhör de Rawâtib?

Svar: Ja, det är bekräftat från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det lägsta antalet för fredagsbönens Rawâtib är två och det högsta är fyra med två Taslîm. Hadîtherna om det är bekräftade.