Ränta och allmosa berör även sedlar

Fråga: I vissa tidningar skriver skribenter om att ränta inte berör sedlar. Till och från kommer deras artiklar upp kring det här ämnet…

Svar: De är inte fler som skriver. Det är bara en person som skriver detta. Han är känd. Det är bara en som skriver om detta ämne. Han har vare sig begripit frågan eller studerat den. Han citerar bara andra.

Ränta berör guld, silver och sedlarna som ersätter dem. Sedlarna tar guldets och silvrets plats. Utmed det resonemanget skall ingen betala allmosor i dagens läge. Alla människors egendomar är ju i form av sedlar. I så fall behöver muslimerna inte betala allmosor längre. Vem säger så? Han som har förpliktigat allmosan visste att det skulle komma sedlar. Trots det förpliktigade Han allmosan och gjorde den till en av islams pelare. Hur kan man leka med den på det här sättet?