Rannsakan efter en handling

Den andra rannsakan går ut på att rannsaka sig själv efter en handling. Den består av tre typer:

1 – Rannsaka den inom dyrkan som gjordes för Allâhs (ta´âlâ) sak men på ett bristfälligt och nedsatt sätt. Allâhs (ta´âlâ) rättigheter i dyrkan är sex stycken:

1 – Handlingen skall göras uppriktigt för Allâhs sak.

2 – Den skall göras utav välvilja för Allâh.

3 – Den skall göras utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vis.

4 – Den skall göras som att du ser Allâh. För även om du inte ser Honom så ser Han dig.

5 – Den skall betraktas i egenskapen av en gåva från Allâh.

6 – Efter allt det skall du anse dig vara bristfällig i din handling.

Rannsaka själen och se ifall den har levt upp till alla dessa faser. Består din dyrkan av dem?

2 – Rannsaka den om varje handling som är bättre att lämna än att göra.

3 – Rannsaka den om varje tillåten eller vanlig handling. Varför gjorde du den? Avsåg du Allâh och det andra livet? Det är i så fall givande. Avsåg du det här livet och dess avlöning? I så fall förlorar du den föregående belöningen.