Ramadhâns stora förlorare

Fråga: Vad råder ni personen som spenderar större delen av Ramadhâns dagar i sömn och knapp dyrkan?

Svar: Jag råder först och främst mig själv och sedan mina bröder att ta vara på denna välsignade månad med goda handlingar liksom erinran, Qur’ân-läsning, bön, välgörenhet, tillgivenhet till föräldrar, bundna släktband och fin karaktär. Människan får kanske inte uppleva denna välsignade månad något mer.

Beträffande dem som är uppe om nätterna och sover på dagarna, så hör de till de största förlorarna. De tillbringar nätterna i lönlösa ting och kanske även i skadliga dito. De går miste om dagarna när de sover. Måhända de försover sig till Dhuhr och ´Asr.

Således råder jag mina muslimska bröder att frukta Allâh (´azza wa djall) och ta vara på de förträffliga perioderna. Det är viktigare att ta vara på dem än på handelsperioder.