Ramadhâns fasta är viktigare

Fråga: Vad är domen för att fasta de sex dagarna i Shawwâl, de tio dagarna i Dhûl-Hidjdjah och ´Âshûrâ’, om man inte har fastat hela Ramadhân?

Svar: Enligt den korrekta åsikten ska personen med kvarstående dagar från Ramadhân fasta dem innan han fastar frivillig fasta. Ramadhâns fasta är viktigare.