Ramadhân är en väldig rikedom

Publicerad: 2012-07-22
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/rm_1433_01.mp3
Datum: 1433-09-01/2012-07-20

 

Jag gratulerar er för att den välsignade månaden Ramadhân har kommit. Jag ber Allâh att Han låter oss och er göra goda handlingar under den och att Han accepterar dem. Det är en väldig gåva att få uppleva Ramadhân för den som uppskattar den rätt och handlar berättigade och goda handlingar under den. Vi ber Allâh att Han får oss att fullborda den på ett bra sätt och att Han får oss, er och resten av muslimerna att utnyttja dess dagar, nätter, timmar och stunder på ett sätt som behagar Honom.

Den som Allâh låter uppleva Ramadhân och utnyttja den har vunnit lyckan i de båda liven. Poängen ligger inte i att leva ett långt liv. Poängen ligger i att uppleva goda högtider och utnyttja dem. Det får personen som vägleds av Allâh (´azza wa djall) till det.

Den här månaden är en väldig rikedom i muslimens liv om han upplever den och utnyttjar den med att lyda Allâh och uppnår Allâhs välbehag. Detta är de båda livens lycka för den som Allâh vägleder.

Vad gäller den berövade, gör han ingen skillnad på Ramadhân och andra tider. All hans tid rinner ut i sanden. Han värdesätter varken Ramadhân eller någon annan tid. För övrigt har vi högtider varje dag, vecka och år. Vi har de dagliga fem bönerna. Vi har fredagen och fredagsbönen som är den bästa veckodagen. Vi har den välsignade månaden Ramadhân som är den bästa månaden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, fredagsbönen till nästa fredagsbön och Ramadhân till nästa Ramadhân stryker bort allt däremellan om de stora synderna undviks.”

Allâh förlåter även de stora synderna om man ångrar sig för dem. Ramadhân är förlåtelsens och ångerns månad. Ramadhân är månaden i vilken man återvänder till Allâh. Det är en väldig högtid för den som Allâh vägleder och uppskattar och värdesätter den. Vad gäller den berövade, så är hans liv ett straff och en förlust. Poängen ligger som sagt inte i det långa livet. Det finns många korta liv som är bättre än många långa liv. Handlingarna räknas utmed den sista handlingen. Den som avslutar sitt liv med goda handlingar och sann ånger och lämnar livet i det tillståndet, förlåts av Allâh och förs in i paradiset.

Det är en väldigt stor gåva som vi tackar Allâh för. Vi ber Allâh att Han får oss att utnyttja den var vi än upplever den och att vi gör goda handlingar och att Han får oss, er och alla andra muslimer att fullborda den på ett bra och sunt sätt och med en sann tro och att Han förlåter oss, er och alla andra muslimer för alla synder.