Rakvatten på kroppen

Fråga: Det diskuteras mycket om rakvatten. Är det föreskrivet för personen som brukar sådant att två sig på nytt eller tvätta kroppsdelen som det har hamnat på?

Svar: Rakvatten innehåller sprit som är ett berusande medel. Det är obligatoriskt att undvika det och ersätta det med sunda parfymer. Dock är det inte obligatoriskt att två sig på nytt. Inte heller är det obligatoriskt att tvätta bort rakvattnet från kroppen, ty det saknas bevis för att det är orent.