Rakvatten på kläderna

Fråga: Vad är domen för att ha rakvatten på kläderna?

Svar: Rakvatten är förbjudet eftersom det består av alkohol. Jag har till och med hört att vissa människor dricker rakvatten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâhs förbannelse vilar över spriten och den som säljer den, köper den, dricker den, pressar den, ber om att få den pressad, bär den och den som den bärs till.”1

Det är varken tillåtet att köpa det eller bära på det. Den som har det på kläderna anses bära på det.

1at-Tirmidhî (1295). Bekräftad enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (4/474).