Rakning är ändring av Allâhs skapelse

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/1/693-694)

al-Ghumârî sade:

Ändring av Allâhs skapelse åsyftar något permanent, som tatuering eller filning av tänder, eller något som försvinner långsamt, som noppning. Rakning av skägg är däremot ingen ändring av Allâhs skapelse då det växer ut redan dagen efter.”1

Detta påstående är falskt ur flera synvinklar:

1 – Det saknar bevis i Qur’ânen, Sunnah och rapporteringar. Förr i världen brukade man säga:

Så länge ni inte bevisar era påståenden

anses deras förespråkare ha bara påståenden

2 – Det går emot hårförlängning som är olik tatuering och annat permanent. Framför allt om hårförlängningen är i form av peruk som går att ta av lika snabbt som en mössa.

3 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) fördömde rakning av ögonbryn och argumenterade med hadîthen:

Allâhs förbannelse vilar över kvinnor som avlägsnar hår från ansikten och ber om att hår avlägsnas från deras ansikten, förlänger hår och ber om att deras hår förlängs, tatuerar och ber om att bli tatuerade och kvinnor som filar – kvinnor som ändrar på Allâhs skapelse i förskönande syfte.”

Det bevisar att det finns ingen skillnad mellan rakning och noppning då bådadera ändrar på Allâhs skapelse. Hadîthen bevisar också att förbjuden noppning inte är begränsad vid ögonbrynen, vilket vissa påstår det vara.

4 – Det går emot de tidigare lärdes förståelse. Hâfidh Ibn Hadjar konkretiserade att hårförlängning har samma dom som tatuering och annat. Än mer konkret var Imâm at-Tabarî när han sade:

Kvinnan får inte ändra på något av Allâhs skapelse genom att addera eller reducera något fysiskt i förskönande syfte. Hon får varken göra det för sin make eller för någon annan. Det är exempelvis inte tillåtet att ta bort hårväxt mellan ögonbryn, dra ut en extratand, förkorta en för lång tand, noppa skägg, mustasch eller hårväxt under underläppen eller förlänga kort eller slitet hår. Allt sådant är förbjudet och räknas som ändring av Allâhs skapelse. Det enda undantaget är vid nödfall och besvär.”2

Titta hur han inkluderade skägget och sade att ”allt sådant är förbjudet och räknas som ändring av Allâhs skapelse”.

1Tanwîr-ul-Basîrah, sid. 30

2Fath-ul-Bârî (10/377).