Räknekontroll i bön med hjälp av radband

Fråga: Vad är domen för Qur’ân-läsning i bönen och samtidig räknekontroll med hjälp av radband? Är bönen ogiltig eller inte?

Svar: Om frågan åsyftar personen som brukar radband för att hålla räkningen på verserna eller upprepningar av ett och samma kapitel, såsom kapitlet ”al-Ikhlâs”, så är handlingen harmlös. Annars får frågan klargöras ytterligare – och Allâh vet bättre.