Råkar tala i bönen

Fråga: Bryts bönen om man pratar utav glömska?

Svar: Bönen bryts inte om man pratar utav glömska eller okunnighet, oavsett om den är frivillig eller obligatorisk. Allâh (subhânah) berättade att de troende sade:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1

Då sade Allâh:

”Det har Jag inte gjort.”2

En gång när Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) bad nyste en bedjare varvid den förstnämnde bad Allâh benåda honom, ty han var okunnig om domen. Då de närvarande gestikulerade mot honom i fördömande syfte frågade han profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte honom att ta igen bönen. Den glömske är mer ursäktad än den okunnige. Även profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råkade prata i bönen utav glömska utan att ta igen den, han rentav fortsatte be, vilket rapporteras autentiskt via Ibn Mas´ûd, ´Imrân bin Husayn och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhum).

Vad gester i bön beträffar, så är de harmlösa vid behov.

12:286

2Muslim (126) och at-Tirmidhî (2992).