Råkar svälja vatten under tvagning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/630)

855 – Jag frågade min fader om den fastande som sköljer munnen när han tvår sig och råkar svälja vatten. Vad är han skyldig att göra? Han svarade:

Jag hoppas att han inte är skyldig att göra någonting, ty han råkade svälja.”

Han sade också:

Om han sköljer munnen fler än tre gånger och råkar svälja något, föredrar jag att han tar igen fastan ehuru det har hänt många gånger.”