Råkar svälja kräk under fastan

Fråga: Trots att jag drabbades av njursvikt förra Ramadhân så fastade jag. Ibland kan jag kräkas så mycket att kräket återvänder ned i magen. Är min fasta korrekt?

Svar: Ja, hans fasta är korrekt därför att han kräks inte avsiktligt. Ni har hört att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Om han råkar svälja något av kräket så är han inte skyldig något. Ty ett villkor för att fastan skall brytas är att det sker avsiktligt.

1Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), Ibn Mâdjah (1676) och Ahmad (10468). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´ (6243).