Råkar läsa fel böner i fel moment

Fråga: Om den bedjande råkar säga:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Höge, från brister.”

i Rukû´, och:

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

i Sudjûd. Skall denne göra två Sudjûd på grund av glömska?

Svar: Ja. Han skall göra två Sudjûd på grund av glömska. Det obligatoriska att säga är:

سبحان ربي العظيم

Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

i Rukû´, och:

سبحان ربي الأعلى

Fri är min Herre, den Höge, från brister.”

i Sudjûd.

Om detta glöms bort gör man två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm.