Råkar förlänga frivillig bön

Imâm Sulaymân bin ´Alî al-Mardâwî (d. 885)

al-Insâf (2/128)

Den som avser att be två Raka´ât av en frivillig bön och råkar gå upp i tredje Rak´ah, ska helst be dem fyra. Han får också sätta sig ned och göra två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm. Detta gäller dagtid.

Och om han ber på natten, ska han helst sätta sig ned och göra två Sudjûd på grund av glömska innan Taslîm. Detta har Ahmad sagt. Sätter han sig inte ned, har Hanâbilah två åsikter huruvida bönen är ogiltig eller inte.