Råkar be Tarâwîh tre Raka´ât

Fråga: Imamen som ber Tarâwîh råkar be tre Raka´ât varpå de ledda upplyser honom som dock fortsätter be både tredje och fjärde Rak´ah. Därefter gör han inte Sudjûd på grund av glömska. Får han göra så? Vad är domen för hans och samlingens bön?

Svar: Imâm Ahmad fick den frågan och sade att imamen måste återvända i bönen ehuru han börjat läsa, ty han måste göra Taslîm1.

De lärde är ense om att hans återkomst i bönen är bättre och fullkomligare därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nattbönen är två och två.”2

Bryts hans bön om han inte återvänder? Därom tvista de lärde. Vissa lärde anser det. I ”al-Muntahâ” står det:

”Att han avser två frivilliga Raka´ât och sedan reser sig upp i tredje Rak´ah är som att be Fadjr med tre Raka´ât, ty hadîthen säger:

”Nattbönen är två och två.”

Plus att bönens Raka´ât har föreskrivits som två varför de påminner om obligatorisk bön.”3

I ”al-Iqnâ´” heter det:

”För den som avser två frivilliga Raka´ât på natten och ställer sig upp i tredje Rak´ah är det bättre att återvända än att fullborda en fjärde Rak´ah. Fullbordar han bönen annullerar han den. Därtill ska han göra Sudjûd på grund av glömska. Om man avser två frivilliga Raka´ât på natten och ställer sig upp i tredje Rak´ah och inte återvänder, annulleras bönen eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nattbönen är två och två.”

I och med att den har föreskrivits som två Raka´ât så påminner den om Fadjr.”

Den korrekta åsikten är alltså den som forskarna har enats om, nämligen att det är obligatoriskt att återvända i bönen till följd av hadîthen:

”Nattbönen är två och två.”

1al-Furû´ (1/513) av Ibn Muflih.

2al-Bukhârî (990) och Muslim (749).

3al-Muntahâ (1/210).