Råkar be med bar överkropp

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/292)

Fråga: En man i Ihrâm råkade tappa sin överdel medan han stod och bad. Är hans bön korrekt?

Svar: En man i Ihrâm är iklädd överdel och underdel. Att överdelen faller under bönen påverkar ingalunda. Ty mannen får be med bar överkropp ehuru det är bättre att täcka resten av kroppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen enda av er skall be i ett klädesplagg utan att någonting finns på hans axel.”1

1al-Bukhârî (359) och Muslim (516).