Råkar be Maghrib fyra Raka´ât

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 160

755 – Jag frågade Ahmad om en man som råkar be Maghrib fyra Raka´ât och kommer på det medan han sitter i Tashahhud. Han svarade:

Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.”