Råkar avsluta bönen innan imamen

Fråga: Vad är domen för att avsluta bönen innan imamen utav glömska? Är bönen giltig eller ej?

Svar: Om den ledde avslutar bönen innan imamen utav glömska, så skall han avse att återvända till bönen för att därefter avsluta den efter imamen. Mer än så är han inte ålagd. Hans bön är giltig. Men om han har missat någon Rak´ah med imamen och råkar avsluta bönen innan imamen, fullbordar han först bönen och utför sedan två extra Sudjûd på grund av glömskan.