Rakad mustasch vanställer ansiktet

Fråga: Finns det något som förbjuder rakning av mustasch med rakblad?

Svar: Ja, det är föraktfullt. Imâm Mâlik ansåg att den som gör så skall bestraffas. Ty det är en vanställning. Det vanställer människan. Han skall korta mustaschen utan att raka den. Rakningen vanställer hans ansikte. Imâm Mâlik ansåg som sagt att den som gör så skall bestraffas.