Raka skägget för att det skall tätna

Fråga: Min moder befaller mig att raka skägget så att det blir tätare. Får jag lyda henne?

Svar: Nej, han skall inte lyda henne i det. Handlingen är syndig och hans moder är okunnig. Alltså skall han inte lyda henne inom det. Det räcker med skägget som Allâh har skapat åt honom, han skall inte vara tillgjord. Han får nöja sig med vad Allâh har gett honom. Kanske är det bättre för hans del att ha ett glest skägg.