Raka huvudet under fastan

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/18738

 

Fråga: Påverkas fastan om man rakar huvudet?

Svar: Det påverkar inte. Det är tillåtet att raka huvudet under fastans gång.