Râfidhahs religion är baserad på obekräftad historia

Râfidhah har ingen kunskap eller teoretisk erfarenhet eller kännedom om bevisen. På samma sätt tillhör de de okunnigaste människorna inom hadîtherna, återberättelserna och skillnaden mellan det autentiska och det svaga.

Deras rapporteringar baseras på historier med avbrutna kedjor. Många av dem är påhittade av människor som är kända för lögn och kätteri. De lärda som de förlitar sig på inom sina rapporteringar är Abû Mikhnaf Lût bin Yahyâ, Hishâm bin Muhammad bin as-Sâ’ib och deras jämlikar som är kända för lögn hos de lärda. Trots det är dessa de bästa de har som de bygger sina rapporteringar på. Annars förlitar de sig på människor som är otroligt okunniga och lögnaktiga och som inte alls nämns i böcker eller känns vid av de lärda som har kunskap om återberättarna.