Râfidhahs fyra principer

Râfidhahs religiösa principer är fyra:

  1. Tawhîd.
  2. Rättvisan.
  3. Profetkallet.
  4. Ledarskapet.

 Ledarskapet är som sagt den sista nivån med Tawhîd, Rättvisan och profetskapet före.

Till Tawhîd inkluderar de dementi av egenskaperna, att Qur’ânen är skapad och att man inte ser Allâh på Domedagen.

Till Rättvisan inkluderar de förnekandet av ödet och att Allâh inte klarar av att vägleda den Han vill, att Han inte klarar av att vilseleda den Han vill, att Han kan vilja något utan att det blir, att något kan bli utan att Han vill det och så vidare. De säger inte att Allâh har skapat allt eller att Han är kapabel till allt. De säger inte att det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

Hur kan då ledarskapet vara det ädlaste och viktigaste hos dem om Tawhîd, Rättvisan och profetskapet kommer före?